Happy Mothers’ Day!

Image

Happy Mothers' Day!

Sa aking mapagpasensya, matapang, matatag at mapang-unawang mami. Na walang-tigil na nagmamahal sa tatlong anak (na matitigas ang ulo) at dalawang apo at pinaka-unang apo sa tuhod. Na ang natatanging binoto sa Phil Elections 2013 ay si Teddy Casino para sa Senado at ang Migrante Partylist para sa Kongreso! &:D Sa aking mga ate, na sa maraming pagkakataon ay tumayo rin bilang ina sa akin sa paglipas ng mga taon. Sa mga inang naghahanap sa kanilang mga nawawalang anak. Sa mga inang nananangis sa pagkakapaslang ng kanilang mga anak. Sa mga inang nakikipagsapalaran sa ibayong dagat. At sa mga inang patuloy na lumalaban upang magkaroon ng magandang bukas ang kanilang mga pamilya at anak. Rebolusyonaryo at mapagpalayang pagbati sa inyong lahat ngayong Araw ng mga Ina! Mabuhay kayo! &=)

PS: Pati na rin sa mga tumatayong ina sa mga anak-anakan, kasama kayo sa maalab na pagbati! &=)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s