Category Archives: Migrante

FIRING SQUAD

Standard

save_MJ

FIRING SQUAD

Karag-karag mo ang maleta
tungo sa iyong destinasyon,
sa lugar na inaakalang mag-aahon
sa iyong pamilya mula sa kahirapan.

Dala mo ang mga pangarap
na hindi natupad sa inang bayan,
dahil ang mga pangarap na ito’y
ibinenta ng sistemang kapital ang ipinaiiral.

Sa maletang iyon, itinanim at natagpuan
ang drogang nagsadlak sa iyo sa kulungan,
at ngayo’y nakapilang bibitayin
sa krimeng hindi ikaw ang may kasalanan.

Sino ang may kagustuhang
mamatay sa lupang hindi sinilangan?
Sino ang may kagustuhang mabitay
kasama ang mga pangarap na tinanganan?

Hindi ikaw, Mary Jane.
At hindi sila Flor, Marilou, Sally at Elizabeth.
Hindi sila Ramon, Joven at Carlito.
Hindi sila Fely, Putli at Lorna.

At alam natin iyan.
Alam nila Elma, Letty, Jackie;
alam ng Florida 15, at ng GIS workers,
at ng libu-libo pang nalinlang
ng mga pangako ng magandang bukas
sa ibang bayang inakala’y kaiba
sa bayang ayaw sanang lisanin ngunit napilitan.

Hindi ninyo kasalanan na tayo’y pinabayaan
ng gobyernong nangako ng tuwid na daan.
Hindi kayo ang may sala sa paglikas
ng milyun-milyong kababayang nangibang-bayan.

Hindi ikaw, Mary Jane,
ang ganid na nagpabaya.
At lalung hindi ikaw ang naghangad
ng labis-labis na biyaya.

At muli, alam natin,
na ang iyong nais lamang naman,
ay iyong kumita nang sasapat lamang
upang mabuhay ang pamilyang naiwan.

Patawad, Mary Jane.
Binigo ka ng iyong gobyernong
bulag sa kapangyarihan.

Marami marahil ang magkikibit-balikat lamang,
dahil wala nga naman sila sa iyong kalagayan.

Pero sana’y dama mo
na mas marami ang sumisigaw ng katarungan;
mula New York, Japan, Middle East, Europa, Australia,
at maging sa tuktok ng mga bulubundukin ng Mindanao at Cordillera.

At hanggang sa huli —
tangan ang nag-aalimpuyong damdaming hindi maikukubli,
sa trabaho man, lalu’t higit sa mga pagkilos,
hanggang sa pagtulog sa gabi —
asahan mo, Mary Jane, hanggang sa huli —
kasama mo kami.

24 Abril 2015
New York, USA

SAVE MARY JANE VELOSO!
SAVE ALL OFWs IN DEATH ROWS!
NO TO ANOTHER FLOR CONTEMPLACION!
JUSTICE FOR ALL MIGRANT WORKERS!
END LABOR EXPORT POLICY!

Advertisements

PAUNAWA: BAWAL MANATILI RITO

Standard

PAUNAWA: BAWAL MANATILI RITO
(Isang eksena sa New York Philippine “Independence” Day Parade 2011)

“We can’t let this group stay!”

dinig kong mariing sinabi
ng isang marshal sa parada
nang umabot ang aming pulutong
sa harapan ng entablado;
sa entablado kung saan naroon
ang mga bisitang opisyales
mula sa gobyerno ng Pilipinas.

Taon-taon, nagma-martsa
para sa “Araw (daw) ng Kalayaan”
Taon-taon, nagtatanong:
Malaya nga ba?
Kaya naman taon-taon,
bitbit ang mga panawagan:
“Legalisasyon para sa lahat!”
“Stop trafficking our people!”
“No to Labor Export Policy!”
“No to Deportation!”
at “Justice for *OFWs!”
At taon-taon ding inaasahang
panunupil ang isasalubong.

Kung bakit may mga panawagan?
Wala naman kasing kalayaan
hangga’t may tinuturing na ilegal
hangga’t may mga kababayang ipinangangalakal
hangga’t may nagtatrabaho sa ibang bayan
nang may maipantustos sa pamilyang naiwan.

“We can’t let this group stay,” ika nga ng marshal.
Hindi nga ba’t ito ang motto ng gobyerno
para sa mahigit apat na libong kababayang
umaalis ng bansa araw-araw?

“We can’t let this group stay,”
dahil sila ang lilikas para magtrabaho
dahil sila ang magbabanat ng buto
dahil sila, silang mga migrante
ang may pera raw na pambato
at sa kaban ng bayan ay sasalo.

Kung gan’on, saan kami pupunta,
kung sa sariling bansa mismo’y
pinaaalis ng gobyerno,
at sa ibang bansa nama’y
hindi rin malugod na tinatrato?

“We can’t let this group stay,”
‘yun ang dinig kong sabi ng marshal.
Dahil ba nag-iingay kami?
Dahil nagpo-protesta kami?
Dahil namumulat na kami?

“We can’t let this group stay,
we can’t let this group stay!”

Ah, sabagay.
Kailan n’yo nga ba kami pinanatili
sa isang lugar para mamuhay
nang mapayapa at malaya?

———————-

MABUHAY ANG MGA MIGRANTENG
NAKIKIBAKA’T LUMALABAN
PARA SA TUNAY NA KALAYAAN!

*Overseas Filipino Workers