Monthly Archives: January 2017

Kilala mo s’ya.

Standard

Kilalang-kilala. Kilala mo ang mga kagaya n’ya. At alam mong sasaktan ka lang n’ya. Kaya hindi ka na aasa. Dahil wala pa man, masakit na.